OGŁOSZENIE

Niepubliczna Szkoła PodstawowaInternational Elementary Schoolw Karolinowie ogłasza nabór uczniów do klas I-VIIw roku szkolnym 2021/2022.Edukacja w szkole jest bezpłatnaw ramach podstawy programowej określonej w ramowym planie nauczania MEN. Zapraszamy! Informacja o szkoletel.533017332

IES

Do naszej szkoły dotarła edukacyjno-zabawowa paka poświęcona 8 surowcom: ALUMINIUM, DREWNO, SZKŁO, PAPIER, TWORZYWA SZTUCZNE, WIELOMATERAIŁOWE, BIOODPADY, ELEKTROODPADY. Materiały pomogą przybliżyć młodym ekolożkom i ekologom wszystkie surowce. Skąd się one biorą? Co z nich produkujemy? Co powstaje w wyniku recyklingu