Integracyjne Niepubliczne Przedszkole „MAŁY MIŚ” znajduje się w gminie Załuski we wsi Naborówiec.

W Karolinowie działa Integracyjne Niepubliczne Przedszkole “Mały Miś”. Znajduje się w budynku szkoły podstawowej.

W Karolinowie dzieci mogą skorzystać z sali zabaw „KULKOZABAWA” , gdzie spędzą mile czas.

Przedszkole działa od września 2010 roku. Z oferty przedszkola mogą skorzystać dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

W budynkach przedszkolnych znajdują się widne, przestronne sale dydaktyczne, szatnia oraz funkcjonalne zaplecza sanitarne, przystosowane do wymagań naszych milusińskich.Sale wyposażone są w nowoczesne i bezpieczne zabawki.

„Mały Miś” posiada POZYTYWNĄ OPINIĘ SANITARNĄ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku, dot. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w naszym przedszkolu oraz POZYTYWNĄ OPINIĘ Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, dot. zabezpieczenia przeciwpożarowego przedszkola.

„Mały Miś” to miejsce nauki i zabawy pod okiem doświadczonych nauczycieli wychowania przedszkolnego. Tak jak każde przedszkole realizujemy Program Wychowania Przedszkolnego zatwierdzony przez MEN.

Placówka wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Załuski oraz gminy Naruszewo.

Nasze placówki są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, co pozwala nauczycielom na stosowanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi, realizację treści programowych odpowiadających wymogom organizacji oświatowych.

Dzieci mają swobodny dostęp do książek, albumów i gier. Mogą samodzielnie wybierać rodzaj aktywności własnej, otrzymując informacje i pomoc merytoryczną o jaką proszą.