OGŁOSZENIE

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
International Elementary School
w Karolinowieogłasza nabór uczniów do klas I-VII
w roku szkolnym 2021/2022.Edukacja w szkole jest bezpłatna
w ramach podstawy programowej określonej w ramowym planie nauczania MEN.
 Zapraszamy!Informacja o szkoletel.533017332