Dziecko w wieku przedszkolnym znajduje się w bardzo ważnym i ciekawym okresie rozwoju. Jedną z cech przedszkolaka jest jego aktywność i potrzeba działania. Wyjątkowo atrakcyjne są więc dla niego różnego rodzaju działania plastyczne, które rozwijają wyobraźnię, uczą twórczego myślenia i wywołują radość płynącą z efektu tworzenia.

Aktywność plastyczna rozwija nie tylko motorykę i procesy poznawcze, ale kształtuje też złożoną i bardzo ważną w życiu umiejętność realizowania obranych celów. Zdolności twórcze dzieci wymagają jednak ćwiczeń i treningów, dlatego też tak bardzo ważne jest stworzenie dziecku odpowiednich warunków do ich rozwoju. Zajęcia plastyczne przybliżają dzieciom wielobarwny świat wyobraźni i rozwijają ich zdolności twórcze. Stosowane przez nas materiały plastyczne mają na celu zainspirować Państwa dzieci do samodzielnego tworzenia i świetnej zabawy.

Program zajęć plastycznych został stworzony z myślą o KAŻDYM, nie tylko wykazującym zdolności plastyczne, dziecku. Dzięki różnorodności technik i nieskończonej ilości pomysłów każdy Mały Miś znajdzie na zajęciach coś interesującego dla siebie.

W naszym przedszkolu dzieci uczą się języka angielskiego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Dzieci uczą się nowych słówek, piosenek po angielsku. A wszystko poprzez zabawę. Gra w nowe wyrazy jest najlepszą formą nauki języka.

W ciągu całego roku dzieci uczestniczą w zajęciach realizowanych w następujących blokach tematycznych:

Przygotowanie do nauki czytania

Spotkania z bajką: zapoznanie dzieci z klasyczną i nową literaturą dziecięcą

Zajęcia relaksacyjne

Ćwiczenia ortofoniczne

Zajęcia kulinarne

Praca z podręcznikiem: indywidualna i w małych grupach

Wycieczki i spacery

Zajęcia prozdrowotne uczące zasad zdrowego trybu życia, żywienia i zachowań

Zajęcia artystyczne z wykorzystaniem następujących technik plastycznych:

1. Rysowanie kredą, patykiem, kredkami świecowymi, ołówkowymi, pastelami olejnymi i suchymi, flamastrami

2.Malowanie: farbami plakatowymi i akwarelami, klajstrem , lepienie z: gliny szlachetnej, plasteliny, ciastoliny, modeliny, gipsu, masy solnej, masy papierowej

Tworzenie wydzieranek, kolaży oraz prac przestrzennych z użyciem różnorodnych materiałów: krepiny, folii aluminiowej, bibuły, kolorowego papieru, waty, materiałów tekstylnych, suszonych liści, ziół i kwiatów, szyszek, patyków, muszli, piasku.

W trosce o dobre samopoczucie i prawidłowy rozwój naszych podopiecznych stwarzamy warunki do poobiedniego odpoczynku, przy cichej muzyce relaksacyjnej lub czytanych bajkach. W przedszkolu „Mały Miś” dzieci objęte są opieką psychologa. Zajęcia z psychologiem odbywają się raz w tygodniu. Pani psycholog przygotowuje informację dla rodziców, jak rozwija się dziecko.

*Dzieci w naszym przedszkolu są ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków.