OGŁOSZENIE

Niepubliczna Szkoła PodstawowaInternational Elementary Schoolw Karolinowie ogłasza nabór uczniów do klas I-VIIw roku szkolnym 2021/2022.Edukacja w szkole jest bezpłatnaw ramach podstawy programowej określonej w ramowym planie nauczania MEN. Zapraszamy! Informacja o szkoletel.533017332